O NAS

Jesteśmy międzynarodową grupą inżynierów specjalizujących się w branży elewacji wentylowanych.

Naszą ofertę materiałową podzieliliśmy na następujące działy :

   –   SYSTEMY MOCUJĄCE ( Certificate Passive House Institute)

–   OKŁADZINY ELEWACYJNE

Ze zwględu na charakter firmy ( projektowanie, sprzedaż materiałów elewacyjnych i/lub systemów mocujących ), NIE oferujemy bezpośrednio usług montażowych ( nie zatrudniamy ekip montażowych ), lecz wg preferencji i wskazania przez Zamawiającego danej firmy montażowej realizujemy  kompleksowe zadanie jakim jest elewacja wentylowana  ( umowa konsorjcum, umowa trójstronna ) . 

Poza materiałami elewacyjnymi, oferujemy bezpłatne kompleksowe doradztwo techniczne ( detale wiodące, termika, statyka oraz wyceny danego typu elewacji z naszej oferty ).

Projekty warsztatowe, nadzory, ekspertyzy, skanowanie 3D obiektów ( dokumentacja powykonawcza elewacji – dokładność obiektowa 0,8 mm ) płatne wg umowy.

Proces projektowy jest w pełni skomputeryzowany, korzystamy z oprogramowania: AutoCad, G-star Cad, Robot Structural Analysis, Graitec Advance Desing.

REFERENCJE

Wybrane referencje zakres począwszy od 1995 roku zreazlizowane w Polsce : projekty techniczne elewacji lub/i dostawa systemów mocujących lub/i dostawa kompletu systemu wraz z nadzorem montażowym.

 

 – SYSTEMY MOCUJĄCE

Mocowanie Kupis – Key Largo opracowane przy współpracy z Systea Systems wykonane z patentowej stali o wytrzymałości powyżej 480 MPa w celu zredukowania grubości ścianek i uniknięcie powstawania mostków termicznych z całkowitym spełnieniem wymagań § 225 p.poż.

Materiały do pobrania

Zalecane parametry budowlane – punkt wyjścia dla domu pasywnego w Polsce:

Ściana zewnętrzna budynku – co najmniej wartość współczynnika przenikania ciepła U 0,1 W/(m2K) (wartość graniczna wg PHI Darmstadt 0,15 W/(m2K))
Okna i drzwi zewnętrzne – co najmniej wartość współczynnika U≤ 0,8 W/(m2K)
Dach wartość współczynnika U 0,08-0,1Wm²K (wartość graniczna wg PHI Darmstadt 0,15 W/(m2K))
Ocieplenie od gruntu wartość współczynnika U≤0,12 W/(m2K), (wartość graniczna wg PHI Darmstadt 0,15 W/(m2K))
Konstrukcja pozbawiona mostków cieplnych, uznaje się przy wartości mostka nie przekraczającego delta 0,01W/m2K – od łączników mechanicznych.
(mocowania zadaszeń, balkonów, mostki termiczne w rejonie przyziemia, ściany konstrukcyjne, itp.)
Powłoka budynku musi być na tyle szczelna żeby osiągnąć wartość 0,6 h-1 krotności wymiany powietrza przez nieszczelności przy różnicy ciśnień wnętrze-zewnętrze 50 Pascalach.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ze sprawnością minimum 80%. Zalecana wartość 90%.

Certifikat Passive House z Darmstadt

Należy podkreślić , że wybrane systemy posiadają certifikat Passive House z Darmstadt co oznacza spełnienie warunku bezwględnego:

Wartość dodana od tzw. łączników mechanicznych spełnia warunek:

ΔU < 0,01 [W/(m2·K)]

Produkcja elementów systemowych: Polska, Niemcy.

 

– OKŁADZINY ELEWACYJNE

Nasi Partnerzy na rynku w Polsce.

Prosimy o kontakt w celu wstępnej kalkulacji kosztów zastosowania danej okładziny oraz podkonstrukcji. 
DOKŁADNY SZACUNKOWY KOSZT MOŻLIWY TYLKO PO PRZESŁANIU RYSUNKÓW ( PDF, CAD )
SVK Panele włókno
– cementowe i fotowoltaiczne

https://svkarchitecturelabs.com
https://www.svk.be/en

Do pobrania PDF-PL

ULMA Architectural Solution – okładziny z polymer betonu B80

https://www.ulmaarchitectural.com

Do pobrania PDF-PL

STOFIX Systemowe panele
z cegłą klinkierową (zakład produkcyjny: Polska)

https://stofix.com

Do pobrania PDF-PL

GAMMASTONE – Wielkoformatowe panele : marmur, granit, trawertyn, porcelana, gres, beton GFRC, piaskowiec

https://gammastone.com

Do pobrania PDF-PL

HAVER & BOECKER Architectural Mesh – Siatki ze stali nierdzewnej

https://www.weavingarchitecture.com

Do pobrania PDF-PL

BEZPIECZEŃSTWO

KUPIS-KEIL FIRE SECURITY FIXING POINT EXPLORE

 

KUPIS – KEIL Fire Security Fixing Point to rozwiązanie jest mocowaniem niewidocznym, dającym gwarancję, że żadna płyta elewacyjne nie spadnie w czasie mniejszym niż 120 min w przypadku pożaru ( dla ścian osłonowych klasy B , czas 60 min. )

To rozwiązanie hybrydowe stosujemy w następujących przypadkach:

A –  Gdy podstawowym mocowaniem elewacyjnych płyt jest tylko system adhezyjny – klejowy.  Jest to doskonałe mocowanie liniowe w normalnych warunkach, lecz w czasie pożaru traci zupełnie swe właściwości adhezyjne.  Nie ma takiej możliwości, żeby jakakolwiek płyta mocowana tylko na klej nie spadła w czasie mniejszym niż 60 min, co jest niezgodne .  Niezgodność z paragrafem 225, bo takie mocowanie jedynie klejowe NIE SPEŁNIA wymagań p.poż. Ściana klasy B . Dla ścian klasy A – wszystkie materiały nie palne. System mocowania wyłącznie mechaniczny lub hybrydowy.

B – Gdy na elewacji stosujemy konsole tworzywowe, które są wykonane w całości z Polyamid P66 typ TEKOFIX lub z częściową przekładką z Polyamid P66 lub z przekładką z laminatu epoksydowo-szklanego.

Poliamid zbrojony włóknem szklanym traci swoje właściwości wytrzymałościowe już w temp. 100 stopni C, a laminat epoksydowy( również zbrojony włóknem szklanym) traci je w temp. ok. 200 stopni C.

Zjawiska  nagrzewania się ścian i zjawiska rozgorzenia oraz backdraftu.

a)    Przypadek pomieszczenia z oknem. Ogień wydobywa się przez okno atakując bezpośrednio okładzinę. Wykluczamy mocowanie klejowe jako niewystarczające. Lecz zakładamy, że okładzina jest mocowana do rusztu mechanicznie. Konsole z przekładkami tworzywowymi są schowane w wełnie. Generalnie. Opalana ściana osłonowa od wewnątrz nagrzewa się i to bardzo mocno delta 160 C. Konsole aluminiowe z przekładką plastikową tworzą doskonały mostek termiczny ( rozpalona od wewnątrz ściana-aluminium- do przekładki ). Nagrzana ściana poprzez stopę aluminiową działa bezpośrednio na materiał z tworzywa sztucznego. Po osiągnieciu już 100 stopni C następuję osłabienie tworzywa, które jest  mocowane punktowo do stopy aluminiowej  i może zajść  zjawisko zerwania mocowania konsoli nośnej  i płyt elewacyjnych co może być przyczyną bezpośrednią śmierci ewakuowanych osób lub ludzi ze służby straży pożarnej. Sytuacja ABSOLUTNIE NIEDOPUSZCZALNA !

b)  Przypadek bez okna. Wydaje się dość bezpieczny. Wykluczamy bezpośrednie działanie ognia na okładzinę elewacyjną itd. A dokładnie Sytuacja pozornie bezpieczna może się przerodzić się w zupełny  horror i tzw. : “piękną katastrofę “. Mamy do czynienia ze zjawiskiem rozgorzenia oraz backdraftu.  Dokładny opis znajduje się poniżej –  literatura amerykańska.

1. Opracowano na podstawie: „Fundamentals of Fire Fighter Skills” – National Fire Protection Association.

2. Opracowano na podstawie: Richman H. „Truck Company Fireground Operations. Secondo Edition” – National Fire Protection Association .

Streszczając w kilku zdaniach : pali się jedna kondygnacja, a pozostałe . Inne pomieszczenia nagrzewają się wraz ze znajdującymi się w nich materiałami palnymi. e w nich się znajdujące. Ciśnienie wzrasta, bo wytwarzają się ogromne temperatury. Ściany nagrzewają się błyskawicznie, a przez to konsole aluminiowe rozgrzewają przekładki z plastiku – scenariusz dalszy ? Elewacja odpada cała bez widocznego ognia. Sytuacja ABSOLUTNIE NIEDOPUSZCZALNA !

c) Inne sposób radzenia sobie z tym problemem. Zapraszamy do naszego rozdziału na strony : PASSIVE – SYSTEMY MOCUJĄCE.

FRAGMENT OPRACOWANIA : National Fire Protection Association

“Taki sposób rozprzestrzeniania się dymu powoduje, że zagrożone są nie tylko kondygnacje objęte pierwotnie pożarem. Dym spowoduje odcięcie drogi ewakuacyjnej ludziom znajdującym się w pomieszczeniach nad kondygnacją pożaru oraz znacznie utrudnia widoczność, a co za tym idzie opóźnia ewakuację ludności z budynku.

Bezpośrednimi niebezpieczeństwami spowodowanymi zgromadzeniem dużych ilości niespalonych, rozgrzanych materiałów palnych w pomieszczeniu są zjawiska rozgorzenia oraz backdraftu.

Zjawisko rozgorzenia zostało zdefiniowane jako nagłe zapalenie się całego materiału palnego w pomieszczeniu lub zamkniętej przestrzeni. Powstaje ono w pomieszczeniu, w którym rozprzestrzeniający się pożar ogrzał już cały dostępny dookoła materiał. Gorące gazy wyprodukowane podczas pożaru docierają do sufitów, a następnie rozprzestrzeniają się poziomo w stronę otaczających ścian. Gazy te są tak gorące, że energia znajdująca się w dymie przemieszcza się pionowo w dół ogrzewając w ten sposób zawartość pomieszczenia. Energia cieplna ulega także odbiciu od ścian, podłogi oraz sufitu. Zakumulowane ciepło ogrzewa zawartość pomieszczenia, aż do osiągnięcia temperatury samo zapalenia. Każdy kolejny zapalający się materiał wytwarza więcej energii cieplnej, dlatego proces ogrzewania pozostałych materiałów palnych w pomieszczeniu zostaje przyspieszony”

Polecamy link : strazak.wikidot.com

https://strazak.wikidot.com/pozary-dachow:powstawanie

UMOWY – FINANSE

KUPIS ELEWACJE – PASSIVE DECOR & KUPIS KONSTRUKCJE przy współpracy z niezależną kancelaria adwokacką oferuje dodatkowo kompleksowe analizy umów na wykonanie prac montażowych jak i samo ich merytoryczne przygotowanie.

KUPIS ELEWACJE – PASSIVE DECOR & KUPIS KONSTRUKCJE oferuje przy współpracy z kancelarią adwokacką oraz bankami ( akredytywa, faktoring odwrócony ) i instytucji finansowych ( faktoring ) i firm ubezpieczeniowych przygotowanie tzw. modelu finansowego w relacjach : inwestor, firma budowlana, firma instalacyjna, dostawca materiałów.

Generalnie nie wymagane są zaliczki w celu wyprodukowania danej partii materiału i dostawy do punktu odbioru towaru na terenie Polski. Wyjątkiem może stanowić produkcja nietypowych elementów. Dotyczy to szczególnie okładzin z np. kamienia naturalnego Gammastone lub cegieł wypalanych i formowanych indywidualnie w systemie STOFIX.

Cała zawartość niniejszej Strony, wszelkie treści, opisy i produkty zamieszczone na niej stanowią wyłączną własność właściciela niniejszej strony i podmiotów, od których uzyskaliśmy zezwolenie na ich umieszczenie, są chronione przepisami prawa cywilnego, karnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także międzynarodowymi przepisami prawa własności intelektualnej; jakiekolwiek ich naśladownictwo, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie bez zgody właściciela niniejszej strony stanowi dodatkowo czyn nieuczciwej konkurencji, za co jest przewidziana odpowiedzialność cywilna i karna.

DO POBRANIA

Pobierz katalogi informacyjne w polskiej wersji ( wkrótce dostępne będą również polskie wersje techniczne i montażowe ) Oferowane przez nas produkty posiadają europejskie aprobaty techniczne ETA .

Adres

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

Telefon

(+48) 570 543 570
(+48) 661 570 320

6 + 15 =

Dane firmowe

KUPIS KONSTRUKCJE Wojciech Kupis

25-321 Kielce ul. Leszczyńska 13/2

NIP: 657-258-59-38 , REGON: 367077113,
Building Licence No : Nr upr. : SWK/0019/PBKb/16

NR Konta : Millenium Bank : 64 1160 2202 0000 0002 8206 8571 


Firma skorzystała ze środków EU / The company benefited from EU
Projekt i wykonanie: THXman